Asbest subsidie

6 juli 2017

Bent u van plan om asbestdaken te verwijderen? Wist u dat u dan asbest subsidie kunt krijgen? Dat maakt de asbestsanering nog aantrekkelijker! Inspectus legt je uit hoe het zit met die asbest subsidie.

Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

Deze subsidieregeling is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Deze regeling heeft tot doel het stimuleren van de verwijdering van asbestdaken. Asbestdaken verweren en daardoor komen er asbestvezels vrij in de leefomgeving. Om het risico voor de gezondheid te beperken is het houden van asbestdaken vanaf 1 januari 2024 verboden. Het is dus van belang om voor die tijd de asbestdaken te verwijderen. Om die reden is er asbest subisidie voor particulieren, (agrarische) onderneming, overheden of non-profit organisaties.

Subsidie asbest

Voor 2017 is een budget van € 25 miljoen beschikbaar aan asbest subsidie. Ieder jaar wordt een subsidieplafond bekendgemaakt. Als een aanvraag tijdig wordt ingediend, maar het subsidieplafond al is bereikt, verschuift de datum van ontvangst naar 1 januari in het daaropvolgende kalenderjaar. Zover nu bekend  vervalt de subsidieregeling per 1 januari 2020.

De subsidie kan oplopen tot € 4,50 per m2 verwijderd asbestdak met een maximum van € 25.000 per adres. U kunt alleen in aanmerking komen voor de subsidie asbest als de oppervlakte van het geïnventariseerde asbestdak meer dan 35 m2 bedraagt. Dakbeschot komt niet in aanmerking voor deze regeling.

Voorwaarden van de asbest subsidie

Particulieren, (agrarische) ondernemingen, non-profit organisaties of overheden komen in aanmerkingen voor de asbest subsidie. Overheden die een asbestdak laten verwijderen uit hoofde van een wettelijke taak komen niet in aanmerking voor de subsidie.

U komt in aanmerking voor de asbest subsidie als u aan bepaalde voorwaarden voldoet. U kunt subsidie aanvragen als u degene bent die de rekening betaalt voor het verwijderen van het asbestdak. Let op dat de degene waaraan de factuur voor de verwijdering van het asbestdak is gericht, ook de subsidieaanvraag indient. Op de factuur moeten ten minste de adresgegevens van het object waarvan het asbestdak is verwijderd en het aantal verwijderde m2 asbestdak staan.

Asbestinventarisatie laten uitvoeren

Het proces om een asbestdak te laten verwijderen dient altijd met een asbestinventarisatie te beginnen, dit om het risico in kaart te laten brengen. Daarnaast is het ook altijd verplicht vanuit de wetgeving om een asbestinventarisatie rapport in bezit te hebben voordat begonnen kan worden met de asbestsaneringswerkzaamheden. Wij willen u hier graag bij helpen.

Specialist in asbest, plaagdieren, houtaantasters en kruipruimtes

Direct inzicht in eventuele gevaarlijke situaties

Digitale inventarisatierapportages

Ervaren inspecteurs

Projectbegeleiding en advies op maat

Landelijke dekking

Asbest inventarisatie nodig?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Menu