Risicobeoordeling conform NEN-2991

Blootstelling aan asbest brengt ernstige gezondheidsrisico’s met zich mee. Dit is uit diverse onderzoeken gebleken. Na blootstelling aan asbestvezels kunnen wratten, pleurale plaque, asbestose (stoflongen), mesothelioom en asbest gerelateerde long/darmkanker ontstaan. De asbestvezels die gevaarlijk zijn, zijn klein en onzichtbaar voor het blote oog.

De NEN 2991 kan door Inspectus worden uitgevoerd ter beoordeling van blootstellingsrisico’s aan asbest voor gebruikers en derden in gebouwen, woningen, constructies, objecten en leegstaande bouwwerken waarin asbesthoudende materialen zijn verwerkt.

Waarom een risicobeoordeling?

Het doel van de risicobeoordeling kan zijn:

– Het beoordelen van aanwezige asbest in lucht of materiaal
– Het beoordelen van de gezondheidsrisico’s ten gevolge van de aanwezigheid van asbest
– Het nemen van maatregelen om de veiligheid van mens en milieu te waarborgen

Tijdens een NEN 2991 onderzoek worden een aantal kleefmonsters genomen welke middels Scanning Elektronen Microscopie (SEM) worden geanalyseerd door het geaccrediteerde laboratorium. De analyseresultaten geven inzicht in de potentiële risico’s van de aanwezigheid van asbestvezels in stof. Tevens worden meerdere luchtpompen geplaatst, uitgevoerd met goud bedampte filters om het actuele risico van de luchtkwaliteit te bepalen.

Naar aanleiding van dit onderzoek ontvangt u een rapportage met duidelijk advies om de asbestbronnen te saneren (asbestverwijdering of veiligstelling) of te beheersen. Onze asbestdeskundigen zullen u toelichting geven en begeleiden in het proces.

Neem vrijblijvend contact op

Wilt u meer informatie ontvangen over een risicobeoordeling of heeft u interesse in een asbestonderzoekasbest advies, asbestinventarisatierapport? Neem dan vrijblijvend contact op met Inspectus via onderstaand contactformulier.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Specialist in asbest, plaagdieren, houtaantasters en kruipruimtes

Direct inzicht in eventuele gevaarlijke situaties

Digitale inventarisatierapportages

Ervaren inspecteurs

Projectbegeleiding en advies op maat

Landelijke dekking

Asbest inventarisatie nodig?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Menu