Chroom-6 onderzoek

Onze inspecteurs kunnen voor u vakkundig een chroom-6 inventarisatie uitvoeren. Deze inventarisatie van chroom-6 en eventuele andere zware metalen is van belang voorafgaand aan sloop, onderhoud of renovatie van bouwwerken en objecten. Wat chroom-6 precies is en waarom deze inventarisatie van belang is, leest u hieronder.

Wat is chroom-6?

Chroom is een metaal en wordt in de scheikunde ook wel aangeduid als “Cr”. Metalen kunnen verschillende vormen hebben waarin zij voorkomen. Op het moment dat metaal reageert met een ander molecuul vindt er een elektronen overdracht plaats, dit wordt ook wel een REDOX-reactie genoemd. Chroom kan in bepaalde verbindingen 6 elektronen hebben afgestaan om deze verbinding te vormen. Als dat het geval is, heeft chroom nu een 6+ lading. Zo’n verbinding wordt in de volksmond chroom-6 genoemd. Chroom-6 betreft dus altijd een verbinding met andere atomen en is dus geen identieke stof op zichzelf.  Verbindingen met Chroom-6 waren lange tijd populair bij het maken van kleurstoffen, pigmenten en verf. Dit vanwege de sterke eigenschappen: roestwerend, beschermd tegen houtrot en het hecht zich gemakkelijk aan andere materialen.

Toepassing van chroom-6

Chroom-6 is jarenlang op grote schaal gebruikt in verven, primers en coatings. Daarnaast komt het ook voor in beton, hout en metaal.  De chroom-6 houdende lagen zijn te vinden op verschillende metaaloppervlakten zoals:

 • schepen
 • vliegtuigen 
 • defensiematerieel 
 • infrastructurele objecten 
 • fabrieken
 • containers 
 • andere metalen constructies, zoals stalen kozijnen

Chroom-6 houdende verven, primers, coatings zijn niet alleen toegepast op metaal, maar bijvoorbeeld ook op houten en kunststof onderdelen zoals:

 • Kozijnen
 • Deuren
 • Gevelbeplating

We vinden chroom-6 houdende verven/coatings dan ook overal om ons heen.  Middels een chroom-6 onderzoek brengen we in kaart op welke objecten dit aanwezig is. 

chroom-6 fabriek

Gezondheidsrisico’s 

Chroom-6 kan pas gezondheidsrisico’s met zich meebrengen als de betreffende verflagen worden bewerkt.

Denk daarbij aan bewerkingen als schuren, zandstralen, slijpen, verhitten en boren. Chroom-6 kan pas schadelijk worden als de verbinding oplost in water. Dat kan je longslijm (inademen), maagsap (inslikken) of zweet (via de huid) zijn. Van daaruit kan zo’n verbinding omgezet worden in Chroom-3. Gebeurt dit buiten een lichaamscel, dan is dit niet schadelijk. Wanneer dit binnen een lichaamscel gebeurt, dan kan er een schadelijke cel ontstaan. Dit kan dan weer leiden tot schade aan het DNA. 

Blootstelling aan Chroom-6 kan leiden tot

 • Kanker – longkanker, neus- en neusbijholtekanker, maagkanker en strottenhoofdkanker
 • Luchtwegallergieën – waaronder astma en neusslijmvliesontsteking (rhinitis)
 • Chronische longziekten – zoals COPD chronic obstructive pulmonary disease
 • Perforatie en zweren – perforatie van het neustussenschot door chroomzweren
 • Allergisch contacteczeem
 • Overige (effect voortplanting etc. )

Hoe meer Chroom-6 we inademen, doorslikken of op onze huid krijgen, hoe groter de kans dat deze schade aan onze gezondheid toebrengen. Vandaar dat de concentratie, frequentie en duur van de blootstelling belangrijke factoren zijn om de gezondheidsrisico’s goed in te schatten.

Waarom een chroom-6 inventarisatie?

Voorafgaand aan sloop, onderhoud of renovatie van bouwwerken en objecten is het belangrijk om te inventariseren of er sprake is van Chroom-6 houdende toepassingen. Dit noemen we een zogenaamd chroom-6 onderzoek of chroom-6 inventarisatie. Het betreft immers een CMR-stof: C = Carcinogeen, M = Mutageen en R = Reproductietoxisch. In geval van werken met CMR-stoffen worden extra verplichtingen gesteld. Werkgevers zijn bijvoorbeeld verplicht hun medewerkers tegen blootstelling aan deze stoffen te beschermen.  Pandeigenaren zijn medeverantwoordelijk voor het veilig kunnen uitvoeren van onderhoud aan hun pand.

Een inspecteur zal op locatie een chroom-6 onderzoek uitvoeren en de bevindingen in een heldere rapportage verwerken. Adviezen worden hierin beschreven zodat voor iedereen helder wordt  welke maatregelen er genomen dienen te worden voor- en tijdens de geplande werkzaamheden. Ook kunnen bewoners en gebruikers ingelicht worden over de resultaten van het onderzoek.

Hoe wij de chroom-6 analyse uitvoeren

Er zijn verschillende methoden om een Chroom-6 analyse uit te voeren. Er zijn enkele sneltests op de markt ( zoals wattenstaafjestest), deze zijn onvoldoende betrouwbaar om te gebruiken. Bij dergelijke testen komen te vaak vals-positief en –negatieve resultaten voor. Twee analyse methodes die nuttig zijn:

Een Handheld XRF-meter

Daarmee wordt het oppervlak gescand en op het scherm wordt getoond welke metalen aanwezig zijn. Deze handheld XRF-meter detecteert onder andere chroom, zink, lood, kobalt en nikkel. Met deze manier van onderzoek kunnen we zonder grote beschadigingen meer duidelijkheid geven aan onze opdrachtgevers. Echter heeft deze methode een aantal kanttekeningen waardoor er niet geheel kan worden gebouwd en geadviseerd op enkel deze methode. In geval van deze werkmethode zal er kritisch worden gekeken naar de uitslagen en waar nodig aanvullend onderzoek, middels het nemen van monsters, worden uitgevoerd.

Het nemen van materiaalmonsters

Deze methode is de beste methode,  daarmee verkrijgen we met betrouwbare en volledige analyse uitslagen. Met behulp van een krabber wordt de verf tot op de kale constructie verwijderd. Per constructie nemen we afhankelijk van de grootte van het oppervlak een representatief aantal monsters. De materiaalmonsters worden vervolgens door een geaccrediteerd laboratorium geanalyseerd. Dit levert zeer betrouwbare analyseresultaten op waarmee we gericht advies kunnen geven.

chroom-6 woning

Inspectus biedt een chroom-6 analyse pakket aan. Met het chroom-6 analyse pakket kunt u zelf aan de slag om te achterhalen of er chroom-6 aanwezig is in de verf, en zo ja, welke hoeveelheid. In dit pakket zitten alle benodigdheden voor een monstername van mogelijk chroom-6 houdend materiaal.

Het vervolgtraject

Na het uitvoeren van de chroom-6 inventarisatie volgt een digitale rapportage met daarin de onderzoeksresultaten en duidelijke adviezen. De analyses geven aan of, en zo ja waarin en hoeveel chroom-6 er is aangetroffen. Ook kan er worden beschreven welke andere zware metalen aangetroffen zijn. Door middel van foto’s en een plattegrond wordt weergegeven om welke object het gaat en waar deze zich bevindt.  

Vervolgens is het van groot belang dat u wordt voorzien van goed advies. Moet het Chroom-6 na het onderzoek gesaneerd worden of niet? Hoe dienen de geplande werkzaamheden veilig uitgevoerd te worden en met welke beschermingsmiddelen en gereedschappen?  Onze Chroom-6 specialisten geven de nodige informatie en begeleiding in dit vervolg traject.

Het proces rondom chroom-6 onderzoek vereist expertise. Er is geen specifieke wetgeving voor werken met Chroom-6. Wel is recent de NEN5617:2022 opgesteld voor een eenduidig analyseprotocol. Ook zijn er een aantal regelgevingen die betrekking hebben op deze kankerverwekkende stof.  In 2017 werd het gebruik van Chroom-6-verf in de EU in het algemeen verboden.

Overige zware metalen

Chroom-6 is niet het enige gevaarlijke zware metaal. Het is ook mogelijk om de aanwezigheid van andere zware metalen te laten analyseren. Denk hierbij aan

 • Aluminium (AI)
 • Zink (Zn)
 • Lood (Pb)
 • Titanium (Ti)
 • Cadmium (Cd)
 • Nikkel (Ni)
 • Kobalt (Co)

Wilt u meer informatie over onze onderzoeksmethoden naar chroom-6 of andere zware metalen? Neem dan contact met ons op 

Vraag gratis een Chroom 6 pakket aan

Per monster analyse op chroom 6:
€ 105,- incl. BTW

Per monster analyse op chroom 6 en andere metalen (7):
€ 195,- incl. BTW
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Vraag gratis een
Chroom 6 pakket aan

Per monster analyse op chroom 6:
€ 105,- incl. BTW

Per monster analyse op chroom 6 en andere metalen (7):
€ 195,- incl. BTW

In de brochure staat alles nog eens op een rijtje, om rustig terug te lezen en makkelijk te bewaren.

Specialist in asbest, plaagdieren, houtaantasters en kruipruimtes

Direct inzicht in eventuele gevaarlijke situaties

Digitale inventarisatierapportages

Ervaren inspecteurs

Projectbegeleiding en advies op maat

Landelijke dekking

Asbest inventarisatie nodig?

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Menu