Chroom-6 analyse

Chroom-6 is decennialang gebruikt in de verf- en metaalindustrie. De stof kan vrijkomen tijdens verschillende processen, b.v. mechanisch bewerken van met chroom-6 bewerkte oppervlakken en stralen maar ook bij lasafzuiging.In 2017 werd het gebruik van chroom-6 houdende verf in de Europese Unie verboden. Vanaf die tijd is  het gebruik daarvan alleen nog toegestaan met een ontheffing.

Chroom is een metaal dat in verschillende vormen voorkomt. De meest voorkomende vormen zijn chroom-0, chroom-3 en chroom-6. Alleen Chroom-6 brengt gezondheidsrisico’s met zich mee bij inademen, inslikken of aanraken.

Zodra chroom-6 in contact komt met zuurstof of vocht, kan de chroom-6-verbinding een lichaamscellen binnendringen. Zodra de chroom-6 verbinding in de lichaamscel wordt omgezet naar chroom-3 dan kan dit schade aan de cel veroorzaken wat uiteindelijk kan leiden tot schade aan je DNA. Dit brengt mogelijk ernstige gezondheidsrisico’s met zich mee.

Analyse methodes

Er zijn verschillende methoden om chroom-6 te analyseren. Hieronder worden deze kort toegelicht.

  1. Sneltest chroom-6 – Met behulp van een sneltesten wordt bepaald of er chroom-6 in de verflaag van een object aanwezig is.

Voordeel: Lage kosten, snel resultaat en gemakkelijk in gebruik

Nadeel: Storingsgevoelig i.v.m. reductie chroom-6 naar chroom-3 en dus kans op vals-negatieve resultaten. Hogere detectiegrens t.o.v. laboratorium analyse.

  1. XRF handheld – met behulp van de handheld XRF kunnen objecten worden gescreend op de aanwezigheid van chroom en andere zware metalen.

Voordeel: direct inzage in resultaat

Nadeel: meet totaal concentratie chroom (niet alleen chroom 6), meet niet alle verflagen, ondergrens van de meting, hoge prijs instrument

  1. Monstername/laboratorium analyse – door op de juiste wijze een monster te nemen en door een laboratorium te laten analyseren wordt de aanwezigheid en concentratie van chroom-6 en andere zware metalen bepaald.

Voordeel: betrouwbare resultaten mits de juiste techniek wordt toegepast.

Nadeel: doorlooptijd kan oplopen tot 10 werkdagen. Veel analysetechnieken zijn storingsgevoelig waardoor er per laboratorium verschillende resultaten worden behaald. Gekeken naar de totale recovery in een verfsample (hoeveel chroom-6 zat er oorspronkelijk in, en hoeveel wordt er uiteindelijk in het laboratorium terug gemeten) zijn er grote verschillen tussen de laboratoriums. Wij kunnen u adviseren welke laboratoriums de totale recovery op orde hebben waardoor u betrouwbare analyses krijgt.

Inspectus biedt een chroom-6 analyse pakket aan. Met het chroom-6 analyse pakket kunt u zelf aan de slag om te achterhalen of er chroom-6 aanwezig is in de verf, en zo ja, welke hoeveelheid. In dit pakket zitten alle benodigdheden voor een monstername van mogelijk chroom-6 houdend materiaal.

Conclusie

De beste methode om te bepalen of er sprake is van chroom-6 houdende verflagen of coatings is de chroom-6 monsteranalyse. Uit onderzoek blijkt wel dat het analyseren van deze monsters niet zo gemakkelijk is. Zogenaamde storingen kunnen ervoor zorgen dat de meetresultaten anders zijn dan de werkelijkheid. Aluminium, koper, molybdeen en zink zijn metalen die tijdens de analyse tot storingen kunnen leiden met het vrijmaken van chroom-6 uit het verfmonster. Het is aan de laboratoria om hier zo goed mogelijk mee om te gaan en een zo betrouwbaar meetresultaat te behalen. De NEN 5617 is ontwikkeld om een eenduidig analyseprotocol voor chroom-6 in droge verfmonsters te hebben, echter zijn laboratoria niet verplicht om deze te hanteren.  Rijkswaterstaat accepteert deze methode niet om meerdere redenen.  Bij Inspectus is er een nauwe samenwerking met laboratoria en kunnen we u helpen om de juiste keuze te maken wat betreft analysemethode en laboratorium. Ook voor het uitvoeren van een chroom-6 onderzoek en advies kunt u bij ons terecht.

Wilt u meer informatie over  chroom-6 analyse? Neem dan contact met ons op via onderstaand formulier.

Vraag gratis een Chroom 6 pakket aan

Per monster analyse op chroom 6:
€ 105,- incl. BTW

Per monster analyse op chroom 6 en andere metalen (7):
€ 195,- incl. BTW
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Vraag gratis een
Chroom 6 pakket aan

Per monster analyse op chroom 6:
€ 105,- incl. BTW

Per monster analyse op chroom 6 en andere metalen (7):
€ 195,- incl. BTW
Specialist in asbest, plaagdieren, houtaantasters en kruipruimtes

Direct inzicht in eventuele gevaarlijke situaties

Digitale inventarisatierapportages

Ervaren inspecteurs

Projectbegeleiding en advies op maat

Landelijke dekking

Asbest inventarisatie nodig?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Menu