Het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS) is een webapplicatie waarmee het proces van inventarisatie tot en met de stort van asbest gevolgd en geregistreerd kan worden door de verschillende ketenpartijen. Sinds 1 maart 2017 zijn inventariseerders en saneerders verplicht om hun werkzaamheden in het systeem te registreren.

Voor wie?

LAVS zorgt ervoor dat opdrachtgevers, inventariseerders, verwijderaars, eindinspecteurs en toezichthouders over dezelfde informatie beschikken. Het LAVS is voor alle betrokken partijen in de asbestverwijderings keten. Gebruikers van het LAVS houden zelf de gegevens over hun lopende projecten actueel. Toezichthoudende en handhavende instanties hebben toegang tot de gegevens in het LAVS. Dit zijn onder andere:

  • Gemeenten
  • Certificerende en keurende instanties,
  • De ISZW,
  • De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)
  • De politie

Een particulier kan niet in het LAVS werken, maar kan wel aan een (gecertificeerd) bedrijf opdracht geven om namens hem in het LAVS te werken.

Werken met LAVS

Als gebouweigenaar kunt u zelf optreden als opdrachtgever voor een asbestinventarisatie en het verwijderen van het asbest. Maar u kunt als eigenaar van een gebouw dit ook door iemand anders laten doen. Dit kan bijvoorbeeld worden gedaan door een opdrachtnemer. Deze partij werkt dan namens u in het LAVS. Het invoeren van projecten op het gebied van asbestinventarisatie en -saneringsprojecten in het LAVS is verplicht voor asbestinventariseerders en saneerders.

Begeleiding & Service

Inspectus biedt vakkundige begeleiding om uw interne processen met betrekking tot het LAVS op de juiste wijze in te richten. Ook kunnen we uw medewerkers een training geven zodat zij op de juiste wijze gaan werken met het systeem. U kunt er ook voor kiezen om Inspectus (een deel van) het LAVS proces uit te laten voeren.

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie

Bent u geïnteresseerd in asbest advies of wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan gerust contact met ons op, door onderstaand formulier in te vullen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Specialist in asbest, plaagdieren, houtaantasters en kruipruimtes

Direct inzicht in eventuele gevaarlijke situaties

Digitale inventarisatierapportages

Ervaren inspecteurs

Projectbegeleiding en advies op maat

Landelijke dekking

Asbest inventarisatie nodig?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Menu