Tijdens een asbestinventarisatie worden monsters genomen van alle asbestverdachte materialen. Een analyse van dit monster in een geaccrediteerd laboratorium geeft uitsluitsel over of er asbestvezels in materiaal zitten, welk soort asbest en de hoeveelheid.

Soorten asbest

Asbestvezels kunnen onderverdeeld worden in de groep serpentijn (draadvormig, holle vezels) waar de meest voorkomende asbestsoort chrysotiel toebehoort. En in de groep amfibool (naaldvormig, massieve vezels) vallen de vijf andere soorten asbest:

  • Crocidoliet (blauw)
  • Amosiet (bruin)
  • Anthofyliet (geel)
  • Actinoliet (groen)
  • Tremoliet (Grijs)

Technieken in asbestanalyse

Asbestvezels zijn veelal niet met het blote oog waar te nemen. Daarom wordt gebruik gemaakt van licht- en polarisatiemicroscopie (PLM) en scanning elektronenmicroscopie (SEM). Hierbij wordt de aanwezigheid van asbest en het soort asbest bepaald door specifieke kenmerken, zoals brekingsindex en chemische structuur. De PLM wordt standaard gehanteerd voor het analyseren van asbestmonsters, in andere situaties wordt de SEM gebruikt.

Een voorbeeld situatie van gebruik van de SEM microscoop is als er kleefmonsters zijn genomen en de concentratie van de asbestvezels op het oppervlak bepaald dient te worden. De SEM gebruikt geen licht, maar elektronen om de meest kleine objecten waar te nemen onder de microscoop. Omdat elk element anders reageert op de elektronen, kan op elementair niveau worden bepaald welke elementen er in het materiaal zitten. En bijvoorbeeld een duidelijker onderscheid maken tussen respirabele en niet- respirabele vezels. Respirabele vezels zijn vezels die langer zijn dan 5 micrometer, met een diameter kleiner dan 3 micrometer en die een lengte/ breedteverhouding hebben van meer dan 3/1. Deze vezels kunnen gezondheidsproblemen veroorzaken.

Contact

Meer weten over asbestanalyse of direct aan afspraak maken? Neem contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Specialist in asbest, plaagdieren, houtaantasters en kruipruimtes

Direct inzicht in eventuele gevaarlijke situaties

Digitale inventarisatierapportages

Ervaren inspecteurs

Projectbegeleiding en advies op maat

Landelijke dekking

Asbest inventarisatie nodig?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Menu