Asbest is een schadelijk materiaal dat vroeger veel werd gebruikt in de bouw. Het is belangrijk om te weten of er asbest aanwezig is in uw pand, vooral als u van plan bent om te verbouwen of te slopen. Bij Inspectus kunnen we asbestonderzoek conform het certificatieschema asbestinventarisatie en asbestverwijdering uitvoeren.

Waarom is asbestonderzoek nodig?

Asbest is een gevaarlijk materiaal dat gezondheidsproblemen kan veroorzaken. Wanneer asbestvezels in de lucht terechtkomen, kunnen ze ingeademd worden. Dit kan leiden tot longziektes zoals asbestose en longkanker. Het is daarom belangrijk om te weten of er asbest in uw pand aanwezig is en of dit op een veilige manier kan worden verwijderd.

Hoe verloopt een asbestonderzoek?

Een asbestonderzoek begint met een inspectie van het pand. Hierbij wordt gekeken naar de bouwstijl, de leeftijd en de materialen die zijn gebruikt. Aan de hand hiervan wordt bepaald waar het onderzoek zich moet richten. Vervolgens wordt er een monster genomen van verdachte materialen. Dit monster wordt vervolgens onderzocht in een laboratorium om te bepalen of er asbest aanwezig is.

Verschillende soorten asbestonderzoek

Er zijn drie verschillende soorten asbestonderzoeken. Op deze pagina hebben we voor u een uitgebreide prijstabel samengesteld waarin de kosten voor elk soort onderzoek worden vermeld. Het soort onderzoek dat u nodig heeft, hangt af van verschillende factoren. Hieronder beschrijven we de drie mogelijke onderzoeken.

Type 0 Asbestonderzoek

Een type 0 asbestonderzoek is bedoeld om vast te stellen of er asbest aanwezig is in het betreffende gebouw. Het wordt vaak als een “quick scan” aangeduid omdat het zonder sloopwerk kan worden uitgevoerd. Het onderzoek is puur gebaseerd op visuele waarnemingen en is bijvoorbeeld nuttig bij de verkoop van een gebouw om te bepalen of er asbesthoudende materialen aanwezig zijn. Het type product en de locatie van deze materialen worden vermeld in het rapport. Het is belangrijk om te realiseren dat een type 0 onderzoek niet geschikt is om een asbestsanering uit te voeren.

Type A Asbestonderzoek

Het type A en type 0 asbestonderzoek worden vaak samen genoemd, maar er is een belangrijk verschil tussen beide. Ook een type A onderzoek is gericht op het waarnemen van asbesthoudende materialen, maar het maakt gebruik van handgereedschap en kan licht destructief onderzoek omvatten. Indien nodig, kunnen er materiaalmonsters worden genomen. Na het voltooien van de asbestinventarisatie, wordt een asbestinventarisatierapport opgesteld. Dit rapport is wettelijk verplicht voordat er gesloopt of verbouwd kan worden. Het type A onderzoek wordt alleen uitgevoerd als het type 0 onderzoek heeft aangetoond dat er asbest aanwezig is of als er vermoedens zijn van asbesthoudende materialen.

Type B Asbestonderzoek

Het type B asbestonderzoek is een aanvulling op het type A onderzoek en wordt alleen uitgevoerd als er vermoedens zijn dat er asbest aanwezig is in verborgen delen van het gebouw. Het wordt alleen uitgevoerd als het potentieel asbesthoudende materiaal niet zonder zwaar destructief werk kan worden onderzocht. Hierbij moeten sommige delen van het gebouw worden vernietigd om het materiaal te inspecteren.

Asbestonderzoek door professionals

Wij kunnen voor u een asbestonderzoek conform het certificatieschema asbestinventarisatie en asbestverwijdering uitvoeren. De insteek van onze asbestdeskundige is om tijdens het onderzoek verder te gaan dan de branchenorm voorschrijft. Dit door in het eerste asbestonderzoek zoveel mogelijk te onderzoeken met behulp van de benodigde destructieve handelingen. Dit voorkomt in veel gevallen de nodige vervolgonderzoeken.

Asbestonderzoeken zijn bijvoorbeeld nodig indien u de volgende situaties herkent:

  • Renovatie en/of sloopwerkzaamheden gaat uitvoeren aan een gebouw
  • Asbest wilt laten saneren
  • De risico’s m.b.t. asbest in kaart wilt brengen voor gebruikers, huurders of kopers

Kosten van een asbestonderzoek

De kosten van een asbestonderzoek hangen af van de omvang van het pand en het aantal verdachte materialen. Bij Inspectus combineren we dienstverlening van hoge kwaliteit met eerlijke prijzen. Onze medewerkers doen er alles aan om u een voordelige oplossing te bieden. De kosten van een asbestinspectie worden op basis van een kort vooronderzoek opgesteld. Omdat iedere asbestinventarisatie een specifieke aanpak vereist en er bij ieder onderzoek sprake is van een verschillend aantal plekken waar asbest aanwezig is, verschillen de kosten van asbestinventarisatie per gebouw of object. U kunt vooraf een offerte aanvragen om duidelijkheid te krijgen over de kosten van de asbestinventarisatie. 

Asbestonderzoek laten uitvoeren

Een asbestonderzoek is belangrijk om te weten of er asbest aanwezig is in uw pand. Het onderzoek moet uitgevoerd worden door een gekwalificeerde professional en de kosten hiervan kunnen variëren. Wij helpen u graag met het uitvoeren van een asbestonderzoek zodat u precies weet waar er asbest aanwezig is in uw gebouw of pand. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of het maken van een afspraak.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Specialist in asbest, plaagdieren, houtaantasters en kruipruimtes

Direct inzicht in eventuele gevaarlijke situaties

Digitale inventarisatierapportages

Ervaren inspecteurs

Projectbegeleiding en advies op maat

Landelijke dekking

Asbest inventarisatie nodig?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Menu