Asbest in systeemwoningen

20 juli 2022

Tot in de jaren zestig werd er volgens de traditionele bouwmethode gebouwd, maar bakstenen en metselaars werden steeds vaker vervangen door betonelementen en hijskranen. De systeembouw zorgde ervoor dat grote aantallen gelijkvormige woningen werden gerealiseerd. In de periode 1945-1975 zijn er circa 450 duizend systeemwoningen gebouwd. 

Asbestinventarisatie

Ondertussen wordt dit aantal structureel afgenomen door sloop van de woningen. Voorafgaand aan de asbestverwijdering en sloop uit de woningen wordt er een asbestinventarisatie uitgevoerd. Hierbij komen we veel bekende asbesthoudende toepassingen tegen, die per bouwsysteem variëren. Door middel van vooronderzoek wordt vooraf bepaald welke bouwkundige asbesthoudende bronnen in het betreffende systeem (kunnen) zijn toegepast. Een aantal voorbeelden zijn asbesthoudend board in plafond en wanden, buizen, kruipluiken, stortkokers, kitten/lijmen, vensterbanken en bitumen lagen op vloer en wanden. Doordat er in de loop van de tijd renovaties zijn uitgevoerd en bewoners zelf producten in de woning hebben aangebracht blijkt tijdens een asbest onderzoek dat er per woning alsnog verschil zit in de aanwezigheid van asbest.

Het MUWI systeem

Een voorbeeld van  is het MUWI (Muijs en Winters) systeem. In een periode van ruim twintig jaar (1951 tot en met 1973) zijn verspreid over een groot deel van Nederland ruim 36.000 woningen volgens het systeem MUWI gebouwd. Het MUWI-systeem kende in de loop der tijd een aantal generaties  waarbij voortdurend gezocht werd naar verbeterde technische oplossingen ten aanzien van constructieve, thermische en akoestische eigenschappen. Bijvoorbeeld de introductie van de spouwmuurconstructie in de periode 1954-1959. De balkons en galerijen vanaf 1965 niet meer aangestort, maar losgekoppeld en opgelegd op consoles. De kans op koudebruggen werd hierdoor sterk gereduceerd. Het is bekend dat in de draagmuren asbesthoudende stelplaatjes zijn toegepast.  

asbest in systeemwoning

Bouwsysteem ‘Coignet’

Van het bouwsysteem ‘Coignet’ zijn in de periode 1959 t/m 1975 31.000 woningen gebouwd, vooral in Noord-Brabant, Zuid-Holland en Noord-Holland. Het beton is het basismateriaal, zowel voor de dragende wanden en vloeren, als ook in veel gevallen voor de buitengevel (standaardisatie betonelementen, al of niet grindbeton) en voor de niet-dragende binnenwanden. Medio jaren zestig en begin jaren zeventig van de vorige eeuw zijn de galerijflats en de eengezinswoningen op grote schaal op de woningmarkt verschenen. De komst van aardgas, lift en economische groei heeft dit versneld. In de afgelopen decennia zijn vooral de galerijflats veel gerenoveerd. Het is bekend dat tussen de betonelementen asbesthoudende kit is toegepast.

Meer weten?

Meer weten over asbest in systeemwoningen, asbestinventarisatie of asbest onderzoek? Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Specialist in asbest, plaagdieren, houtaantasters en kruipruimtes

Direct inzicht in eventuele gevaarlijke situaties

Digitale inventarisatierapportages

Ervaren inspecteurs

Projectbegeleiding en advies op maat

Landelijke dekking

Asbest inventarisatie nodig?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Menu