Inspectus te zien in Kopen Zonder Kijken

Op maandag 25 oktober werd aflevering 7 van het programma Kopen Zonder Kijken op RTL4 uitgezonden. In deze aflevering belanden Pascal en Eva in een huis met zwam, asbest en houtworm in de kruipruimte. Inspectus werd uitgenodigd om dit probleem te inspecteren. Bekijk hier de video. Of ga voor meer informatie naar inspectie kruipruimte.

27 oktober 2021

Een vochtige kruipruimte

Last van een vochtige kruipruimte? Daar moet zo snel mogelijk wat aan gedaan worden. Een vochtige kruipruimte kan namelijk grote problemen veroorzaken. Het vocht uit de kruipruimte heeft invloed op het vocht in uw woning en dat heeft ook effect op uw gezondheid. Bovendien kunnen er schimmels, zwammen en kan er hout- of betonrot ontstaan.  … Lees meer »

17 september 2021

Specialistisch onderzoek

Heeft u een bouwkundige keuring laten uitvoeren waarbij nader onderzoek wordt geadviseerd? Of zijn er door een aannemer gebreken geconstateerd die u verder wilt laten onderzoeken? Inspectus heeft ervaren inspecteurs en adviseurs die de bouwkundige staat van de woning grondig inspecteren met een specialistisch onderzoek. Met een helder rapport in handen voorkomt u verrassingen achteraf.… Lees meer »

9 augustus 2021
Rat

Preventie op je plaagdier to-do-list

Preventie wordt toegepast in diverse sectoren. Denk bijvoorbeeld aan brand- of diefstalpreventie. Dit door een alarm of rookmelder te installeren. In de medische wereld wordt ook preventief gehandeld, denk hierbij aan inenting. In de plaagdierbeheersing/ongediertebestrijding wordt steeds meer gebruik gemaakt van preventieve middelen. Het IPM plaagdierbeheersplan is hier ook op gericht. Denk daarbij aan bouwkundige gebreken in… Lees meer »

4 mei 2021

Boktor in openhaardhout

Wie aan boktorren denkt, denkt al snel aan aangetaste balken en ingestorte schuren. In en om het huis worden in Nederland voornamelijk vier soorten boktorren gezien. Drie van deze soorten worden regelmatig met openhaardhout huizen binnen gebracht. Het gaat daarbij om de vermiljoengekleurde vuurboktor (Pyrrhidium sanguineum), de gewone smalboktor (Stictoleptura rubra) waarvan de mannetjes bruingele… Lees meer »

6 april 2021

Asbest in tegellijm

We kennen al heel veel verschillende asbesthoudende toepassingen. Zo nu en dan worden toch nog nieuwe toepassingen gevonden waarin asbestvezels zijn verwerkt. In 2020 is bekend geworden dat tegellijmen asbest kunnen bevatten. Het betreft asbesthoudende tegellijm die toegepast kan zijn bij vloer-en wandtegels in onder andere keukens, badkamers en toiletten. In geval van destructief onderzoek… Lees meer »

5 maart 2021

Inspectus vergroot dienstenpakket

Bij Inspectus is er vanaf februari 2021 een nieuwe discipline aan het dienstenpakket toegevoegd. Met een Plaagdier Risico Inventarisatie (PRI) controleert een ervaren kwaliteitsinspecteur van Inspectus alle risico’s met betrekking tot plaagdieren. Bedrijven die te maken hebben met audits, hebben met deze inspectie een waardevol document, ofwel een zogenaamde nul-meting. Maar ook voor bedrijven die… Lees meer »

4 maart 2021

Asbesthoudende toepassingen onder een asbestdak

In de regelgeving is duidelijk beschreven hoe om te gaan met het saneren van asbesthoudende toepassingen in een binnensituatie, in geval het bovenliggende asbesthoudende dak ook wordt verwijderd. Conform artikel 22 van het certificatieschema voor asbestinventarisatie: “Indien bij een asbestinventarisatie hechtgebonden asbesthoudende toepassingen of restanten hiervan zijn aangetroffen die zich bevinden in een ruimte die… Lees meer »

2 maart 2021
Asbest

Hoe herken ik asbest?

Asbest is een verzamelnaam van een 6-tal in de natuur gevormde mineralen. Deze mineralen bestaan uit microscopisch kleine vezels, welke niet met het blote oog te zien zijn. Deze asbestvezels zijn verwerkt in allerlei andere materialen. Asbestvezels zijn daardoor niet of nauwelijks te zien, echter materiaal waarin asbestvezels verwerkt zijn kunt u wel herkennen. Als… Lees meer »

2 maart 2021

Asbestsanering vensterbanken voortaan weer risicoklasse 1

Het saneren van asbest uit vensterbanken komt met een relatief laag risico. Er is daarom een verzoek ingediend om deze werkzaamheden voortaan weer onder risicoklasse 1 te laten vallen. De relevante beoordelingscommissie heeft het verzoek beoordeeld en goedgekeurd. Dit kan grote besparingen opleveren in saneringskosten. Het verzamelen van genoeg data Het saneren van asbest in… Lees meer »

10 augustus 2020
Maatwerk asbestinventarisatie

Maatwerk bij Inspectus

Het asbestinventarisatierapport zien wij bij Inspectus als maatwerk. Voorafgaand aan elk project bekijken we samen wat het doel (geschiktheid) en de omvang (reikwijdte) is van de asbestinventarisatie. Dit kan u namelijk flink wat geld en tijd besparen. Asbestrapportage Na het uitvoeren van een asbestinventarisatie volgt een rapportage met waarin de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd. Daarin staat… Lees meer »

4 augustus 2020
Asbestinventarisatie

Contra expertise asbestinventarisatie

Twijfel is een slechte raadgever. Heeft u twijfels over de inhoud of kwaliteit van een asbestinventarisatie en/of de rapportage daarvan? Inspectus kan als onafhankelijke partij in dat geval een contra expertise voor u uitvoeren. Met onze kritische blik en eerlijke adviezen zijn wij een veelgevraagde partner voor het uitvoeren van deze second opinion. Onderzoek naar… Lees meer »

1 juli 2020
Asbestinvetarisatie locomotief

Asbestinventarisatie bij drie locomotieven

Inspectus heeft een asbestinventarisatie uitgevoerd bij drie locomotieven. Deze treinen worden na vele jaren trouwe dienst volledig gerecycled. Van statig voertuig op de spoorwegen naar een grote hoop staal. Bekijk hieronder de video om een impressie te krijgen van dit project:

29 april 2020
Kind drinkt uit kraan

Controle op de aanwezigheid van loden waterleidingen

Er gaat in Utrecht en Rotterdam op grote schaal worden gecontroleerd op de aanwezigheid van loden waterleidingen. De gemeenten hebben aangegeven dat dit gebeurt in de gemeentelijke gebouwen. De reden hiervoor is dat water uit leidingen van lood slecht is voor de gezondheid. Met name voor baby’s en kinderen. Het gaat hierbij om de gebouwen… Lees meer »

30 januari 2020
Opname huis

Meer inzicht in verduurzamen woningen

Eén van onze opdrachtgevers had de behoefte om meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden om woningen te kunnen verduurzamen. Om die reden gaan we een 10% opname in woningen uitvoeren. Dit doen we om de mogelijkheden voor na-isoleren te onderzoeken. Deze 10% opname betreft in totaal ongeveer 150 woningen die we gaan onderzoeken. Wij… Lees meer »

24 september 2019
Asbest herkennen

Stappenplan bij het vinden van asbest

Vanwege de bijzondere eigenschappen en de lage prijs van asbest, is het in veel producten verwerkt. Met name tussen 1945 en 1980 is asbest veel toegepast in bouwwerken.  Het inademen van losse asbestvezels kan serieuze klachten opleveren. Zo kan het inademen van asbest resulteren in diverse soorten kanker. Het is dus zaak om ervoor te… Lees meer »

16 augustus 2019
Inspectus homekeur academy

Krachten bundelen met Homekeur- Academy

Wij gaan onze krachten bundelen met Homekeur- Academy. Zij geven opleidingen tot bouwkundig inspecteur. Zo kunnen ondernemers, makelaars of taxateurs hun dienstenpakket verbreden. Een bouwkundige keuring bij aan of verkoop van een woning is het enige ‘instrument’ om kopers te behoeden voor onverwachte hoge kosten en onvoorziene gebreken. Wat kun je met de opleiding? Na… Lees meer »

8 augustus 2019
Asbestinventarisatie door Inspectus

Risicoklasse verwijderd asbesthoudende beglazingskit verlaagd

Vanaf 10 juni 2019 is de risicoklasse voor het verwijderen van asbesthoudende beglazingskit met maximaal 5% chrysotiel (serpentijn asbest) verlaagd. Deze is van risicoklasse 2 naar risicoklasse 1 gegaan. Een voorwaarde hiervan is echter wel dat er aan de specifieke voorwaarden wordt voldaan. Deze voorwaarden staan beschreven in het protocol asbesthoudende beglazingskit zoals goedgekeurd door… Lees meer »

27 juni 2019
Asbest herkennen

Asbest herkennen

Asbest herkennen, hoe doe je dat? Er zijn 6 verschillende soorten asbest die allemaal hun eigen kleur hebben. Echter is het niet juist om aan de hand van de kleur van de asbest toepassing te bepalen om welk soort asbest het gaat. Asbest herkennen is lastiger dan het bepalen van de kleur. Na verwerking van… Lees meer »

14 november 2018
Subsidie 2018

Subsidie 2018 voor het verwijderen van asbestdaken

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft het subsidieplafond 2018 voor de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken bekendgemaakt. Voor volgend jaar is een bedrag van 11,3 miljoen euro beschikbaar, beduidend minder dan de voor dit jaar beschikbare 26,2 miljoen euro. Over de regeling Het doel van de regeling is het stimuleren van de verwijdering van asbestdaken. Subsidie… Lees meer »

6 december 2017
Voorwaarden subsidie

Voorwaarden subsidie asbestdaken soepeler

 Op 19 juli 2017 is de wijziging van de subsidie regeling verwijderen asbestdaken gepubliceerd. De voorwaarde dat een asbestdak groter moet zijn dan 35m² om in aanmerking te komen voor de subsidie is niet meer van toepassing. Door deze wijziging is de regeling ook van toepassing in situaties waarbij kleine hoeveelheden asbestdaken door een professioneel… Lees meer »

21 juli 2017
Inspectus BV wenst u een fijne vakantie toe

Inspectus BV wenst u een fijne vakantie toe

Wij wensen u een fijne vakantie toe. De medewerkers van Inspectus staan ook in deze periode voor u klaar.  

17 juli 2017
Asbest subsidie

Asbest subsidie

Bent u van plan om asbestdaken te verwijderen? Wist u dat u dan asbest subsidie kunt krijgen? Dat maakt de asbestsanering nog aantrekkelijker! Inspectus legt je uit hoe het zit met die asbest subsidie. Subsidieregeling verwijderen asbestdaken Deze subsidieregeling is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Deze regeling heeft tot doel het… Lees meer »

6 juli 2017
Toolbox Meeting Asbest

Toolbox Meeting Asbest

Een werkgever dient zorg te dragen voor voorlichting en onderricht (Arbowet). Naast deze wettelijke plicht zijn Veiligheid Gezondheid en Milieu bijeenkomsten ook één van de eisen uit het VCA. In een toolbox meeting asbest komen actuele en relevante veiligheidsonderwerpen aan de orde. Asbest (herkennen) is een onderwerp dat past in een toolbox meeting.  Dit levert… Lees meer »

3 april 2017

Verhuizing Inspectus

Verhuizing Inspectus. Vanaf 01-01-2017 verhuizen wij naar de fokkerstraat 20 te Veenendaal. Graag continueren wij onze prettige zakelijke relatie vanaf het nieuwe adres. U bent van harte welkom om eens een kijkje te komen nemen of om asbest advies of asbestinventarisatierapport te verkrijgen.

27 december 2016
grenswaarde asbest

Grenswaarde asbest amfibolen verlaagd

Met ingang van 1 januari 2017 wordt het Arbobesluit gewijzigd, dit arbobesluit betreft de verlaging van de grenswaarde asbest amfibolen. Waarom is de grenswaarde asbest verlaagd? De grenswaarde asbest is verlaagd, omdat dit een betere bescherming biedt van de gezondheid van mensen die in hun werk te maken hebben met blootstelling aan asbest amfibolen. Blootstelling… Lees meer »

16 november 2016
Risico voor werknemers

Asbest een risico voor werknemers?

Risico voor werknemers Risico voor werknemers? Werknemers die werkzaam zijn in de isolatiebranche of de installatiebranche lopen risico dat zij tijdens hun werk in aanraking komen met asbest. Asbest kan hele nare gevolgen hebben. Dit is dan ook de reden dat een goede asbestinventarisatie van groot belang is, zodat de asbestsanering goed verloopt. In het… Lees meer »

15 november 2016
Specialist in asbest, plaagdieren, houtaantasters en kruipruimtes

Direct inzicht in eventuele gevaarlijke situaties

Digitale inventarisatierapportages

Ervaren inspecteurs

Projectbegeleiding en advies op maat

Landelijke dekking

Asbest inventarisatie nodig?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Menu